English version Versió en català Versión en español

AVÍS LEGAL

Ecta-3 Imatge, S.L.

Doctor Trueta, 23-25
08860 Castelldefels
Barcelona
CIF: B61380465
Registre Mercantil de Barcelona
Tom 29844 / Foli 94 / Full B162779 / Inscripció 1ª
Tel. 936 657 011 · Fax 936 656 404
info@ecta-3.com

OBJECTE

Aquestes condicions generals regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web que la companyia ECTA-3 Imatge SL amb domicili al carrer Doctor Trueta, 23, de Castelldefels posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Per la mera utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'oposin a elles.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cada un dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix d' abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de ECTA-3 IMATGE SL, seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel · lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

MODIFICACIONS

Ecta-3 Imatge, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través del seu web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de ECTA-3 Imatge, SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per ECTA-3 Imatge, SL.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Alguns serveis prestats al web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a ECTA-3 Imatge, SL, són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. Ecta-3 Imatge, SL., Com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la LO 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si s'escau, avaladors de l'entitat jurídica firmant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb ECTA-3 Imatge, SL, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l'usuari decideixi donar-se d'alta, així com l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per ECTA-3 Imatge, SL. Ecta-3 Imatge, SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal · lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a ECTA-3 Imatge, SL. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel · lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb ECTA-3 Imatge, SL.

POLÍTICA DE COOKIES - ANALÍTICA WEB

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Ecta-3 Imatge, SL pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que ECTA-3 Imatge, SL reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal · lació de cookies al seu disc dur. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d'aquest website. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

LEY APLICABLE Y FUERO

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de BARCELONA, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

La realització d'una comanda al lloc web de ECTA-3 IMATGE, SL suposa l'acceptació per part del client d'aquestes condicions generals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les aquí estipulades si no ha estat expressament acceptada prèviament i per escrit per ECTA-3 IMATGE, SL.

PRODUCTES I PREUS

ECTA-3 IMATGE SL es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, ECTA-3 IMATGE S.L. podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regeixen pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, ECTA-3 IMATGE SL es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga. Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen a la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra. Els preus publicats en aquesta web poden ser diferents dels preus que s'apliquen al nostre establiment. ? Les despeses d'enviament són a càrrec del client.

PROCEDIMENT I FORMA D'PAGAMENT DELS PRODUCTES

En el termini màxim de 24 (24) hores, ECTA-3 IMATGE SL enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a ECTA-3 IMATGE SL. L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga ECTA-3 IMATGE S.L. arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola. La confirmació de la comanda enviada per ECTA-3 IMATGE SL no té validesa com factura, solament com comprovant de compra. ECTA-3 IMATGE SL enviarà al costat del Producte la factura corresponent a este en cas que el client així ho sol · liciti facilitant la informació de facturació.

COMANDA

No s'estipula cap comanda mínima. Les restes de comanda queden automàticament anul·lats.

GARANTIES

Tots els productes comercialitzats per ECTA-3 Imatge, SL tenen el període de garantia que estableix el fabricant. La garantia cobreix tant la mà d'obra com les peces a substituir, exceptuant aquells casos en què el fabricant especifiqui uns altres termes. La garantia quedarà invalidada en els casos següents:

- Cops i / o transport inadequat.
- Manipulació indeguda.
- Instal·lacions defectuoses i / o errors d'instal·lació.
- Tensió d'alimentació incorrecta.
- Manipulació per personal diferent del S.A.T. del fabricant, o manipulació de qualsevol precinte.
- Danys deguts a fenòmens naturals o que afecten el subministrament elèctric.

El temps de reparació i la classificació de l'avaria i si queda o no coberta per la garantia, la avalua el SAT oficial del fabricant. Per dur a terme les reparacions, el S.A.T. oficial del fabricant podrà reemplaçar parts o bé la substitució total segons estimi oportú. Tota reparació haurà d'estar autoritzada per ECTA-3 Imatge, SL. El client haurà de demanar nombre de reparació mitjançant un correu electrònic a: info@ecta-3.com indicant el problema que presenta el producte. Una vegada que el client hagi rebut el nombre de reparació haurà embalar correctament els productes i els farà arribar a la direcció especificada per ECTA-3 Imatge, SL o el fabricant. Les despeses d'aquest transport correran a càrrec del client. Ecta-3 Imatge, SL tornarà el producte, un cop reparat a ports pagats (només Espanya) si està en garantia oa ports deguts si està fora de garantia.

DRET DE DESISTIMENT

L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb ECTA-3 IMATGE a través del correu electrònic a l'adreça: info@ecta-3.com i desistir de la compra en un termini no superior a trenta ( 30) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec de l'usuari el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que ECTA-3 IMATGE SL indiqui a l'Usuari en contestació a la notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de trenta (30) dies des que ECTA-3 IMATGE SL li indiqui la forma de devolució. El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per això, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a què ECTA-3 IMATGE SL haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@ecta-3.com

SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, i el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei no obstant, el termini habitual de lliurament de ECTA-3 és de 4-5 dies laborables, des de la data de la comanda. El servei de lliurament de ECTA-3 IMATGE SL, es realitza en col · laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en apartats de correus ni en hotels o altres adreces no permanents. El cost de l'enviament no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web està subjecta a Impost sobre el valor afegit (IVA), excepte les que tinguin per destinació Canàries, Ceuta i Melilla. Referent a això i, de conformitat amb el capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'IVA, els lliuraments s'entenen localitzades a l'Estat membre que consti a la adreça de lliurament dels articles, sent l'IVA aplicable el tipus legalment vigent en cada Estat membre de la destinació dels articles que s'hagi consignat en cada comanda. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobarien exemptes d'IVA per aplicació del que disposa l'article 146 de la Directiva. No s'inclouen els impostos i aranzels d'importació, que seran pagats en metàl · lic en destinació pel receptor de la mercaderia.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel · lectual i industrial de la pròpia ECTA-3 IMATGE, SL o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel · lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquestes. L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos. L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per ECTA-3 IMATGE SL o per tercers en la Botiga.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat de ECTA- 3 IMATGE SL, mentre no se sol · liciti la seva cancel · lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi ia la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a ECTA-3 IMATGE SL . L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel · lació dirigint-se a ECTA-3 IMATGE SL, C / DOCTOR TRUETA, 23, CASTELLDEFELS, 08860 ESPANYA o mitjançant correu electrònic dirigit a info@ecta-3.com, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

CONTRASENYES

ECTA-3 IMATGE SL facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquests mots de pas serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a ECTA-3 IMATGE SL de forma immediata qualsevol ús no autoritzat del seu mot, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de BARCELONA, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.

 

Contacti amb nosaltres

ON ESTEM
Som al centre de Castelldefels
Carrer Doctor Trueta, 23-25
08860 Castelldefels · Barcelona
Tel. 936 657 011 · Mòbil 620 972 591
Fax 936 656 404

HORARI
Dilluns a Divendres:
9:30 a 14:00 i de 17:00 a 20:30
Dissabte:
10:30 a 14:00 i de 17:30 a 20:30

Veure ubicació a Google Maps

Nom
Cognom
e-mail
Telèfon
Comentaris
Verificació
Tots els camps són obligatoris

L'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades a un fitxer del qual és responsable ECTA-3 Imatge SL, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès. L'enviament d'aquest correu electrònic implica l'acceptació de les clàusules exposades. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació o oposició enviant un mail a info@ecta-3.com

Termes legals - Copyright © ECTA-3 imatge. Tots els drets reservats. Design by: Utopikka